Wordpress - Tạo blog
WordPress là một phần mềm mở và miễn phí để làm blog cá nhân, trang web cá nhân nổi tiếng. WordPress được xây dựng trên sự tiện dụng, cùng với các định
Phát hành: 10:25 27-02-2012   - bởi
Dung lượng: 3.8 MB
Cập nhật lúc: Chưa cập nhật
Yêu cầu: Windows 2000/2003/2008/XP/Vista/7
Tìm thêm: wordpress 3.2.1, mã nguồn mở, mã nguồn blog, wordpress, code blog cá nhân, blog creator. password protecter,


126 lượt tải về Miễn phí

CoffeeCup HTML Editor
Nếu bạn tạo một trang web, bạn cần một trình biên tập HTML tốt, và CoffeeCup HTML Editor 12 đáp ứng được yêu cầu của bạn. Nó thích hợp cho viết và tạo
Phát hành: 10:24 27-02-2012   - bởi
Dung lượng: 31.75 MB
Cập nhật lúc: Chưa cập nhật
Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Tìm thêm: coffeecup html editor 12, biên tập html, tạo code, kiểm tra builder css, tạo trang web,


175 lượt tải về Dùng thử

Website X5
Với Website X5 Smart, người dùng có thể dễ dàng tạo ra một website cho riêng mình qua 5 bước đơn giản, mà không cần phải trang bị bất kỳ kiến thức
Phát hành: 10:22 27-02-2012   - bởi
Dung lượng: 21.92 M
Cập nhật lúc: Chưa cập nhật
Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/7
Tìm thêm: website x5 evolution, website x5 evolution 8.0.8, website x5 8, thiết kế web,


170 lượt tải về Dùng thử

Iron Speed Designer
Iron Speed Designer là một công cụ phần mềm phát triển hữu ích có thể xây dựng cơ sở dữ liệu, báo cáo, và các ứng dụng biểu mẫu cho .NET mà không phải
Phát hành: 10:20 27-02-2012   - bởi
Dung lượng: 33.89 MB
Cập nhật lúc: Chưa cập nhật
Yêu cầu: Windows XP/2003/Vista/Server 2008/7
Tìm thêm: iron speed designer,


170 lượt tải về Dùng thử

Serif WebPlus Starter Edition
Nếu bạn đang tập thực hiện một website nhưng cảm thấy khó khăn với những phần mềm thiết kế web thông dụng thì hãy thử dùng Webplus Starter Edition xem sao.
Phát hành: 10:18 27-02-2012   - bởi
Dung lượng: 26.19 M
Cập nhật lúc: Chưa cập nhật
Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Tìm thêm: serif webplus starter edition 2.0.1.011, serif webplus starter edition x4, serif webplus x4, thiết kế web, webplus, webplus starter edition, serif web,


159 lượt tải về Miễn phí

SharePoint Wiki Redirect - Kiểm soát phiên bản mặc định của trang wiki
SharePoint Wiki Redirect cung cấp một cách dễ dàng để quản lý các phiên bản khác nhau của các trang wiki và kiểm soát phiên bản mặc định được hiển thị. Cung
Phát hành: 10:15 27-02-2012   - bởi
Dung lượng: 291.11 K
Cập nhật lúc: Chưa cập nhật
Yêu cầu: Windows Vista/Server 2003/Server 2008/7
Tìm thêm: sharepoint wiki redirect 1.3.111, sharepoint wiki, quản lý các phiên bản wiki, manage versions of wiki,


98 lượt tải về Miễn phí

DB-HTML Converter PRO
DB-HTML Converter PRO là công cụ tạo trang web và báo cáo dạng HTML từ cơ sở dữ liệu như Dbase, Paradox, Fox Pro, MS Access, DB2, Informix, InterBase, MS SQL, Oracle,
Phát hành: 10:12 27-02-2012   - bởi
Dung lượng: 2.90 MB
Cập nhật lúc: Chưa cập nhật
Yêu cầu: Windows XP/2000/2003/7/Vista
Tìm thêm: dbhtml converter pro 1.4, công cụ lập trình, thiết kế web, programming tools, web design,


122 lượt tải về Dùng thử

Software To Create Web Pages
Software To Create Web Pages là là phần mềm có chức năng trợ giúp bạn trong quá trình tạo ra các trang web mà không cần hiểu HTML, chỉ cần kéo và thả các đối
Phát hành: 10:09 27-02-2012   - bởi
Dung lượng: 6.40 MB
Cập nhật lúc: Chưa cập nhật
Yêu cầu: Windows XP/7/Vista
Tìm thêm: software to create web pages 8.1, tạo trang web trực tuyến, thiết kế web, create web page online, web design,


150 lượt tải về Dùng thử

EZGenerator
EZGenerator là một công cụ xây dựng hệ thống Webiste offline và cả hệ thống quản trị nội dung online. Tạo offline cấu trúc của một website, thêm trang, blog và
Phát hành: 10:03 27-02-2012   - bởi
Dung lượng: 77.8 MB
Cập nhật lúc: Chưa cập nhật
Yêu cầu: Windows XP/ Vista/ 7
Tìm thêm: ezgenerator 4.0.0.388, công cụ tạo website, công cụ xây dựng website, website chuyên nghiệp, website builder, website creater,


157 lượt tải về Dùng thử

WYSIWYG Web Builder - Thiết kế Web dễ dàng mà chuyên nghiệp
WYSIWYG Web Builder 8.0.1 có nghĩa là What-You-See-Is-What-You-Get - bạn thấy những gì là bạn đều có thể làm được thứ đó. Chương trình sẽ tự tạo ra các mã HTML
Phát hành: 10:00 27-02-2012   - bởi
Dung lượng: 5.62 MB
Cập nhật lúc: Chưa cập nhật
Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Tìm thêm: wysiwyg web builder 8.0.1, thiết kế web, tự tạo ra mã html, wysiwyg, web builder, build web sitesr,


153 lượt tải về Dùng thử

Nvu For Mac
Nvu For Mac là một phần mềm soạn thảo trang web theo kiểu đồ hoạ WYSIWYG (What-You-See-Is-What-You-Get) dành cho hệ điều hành Mac, cho phép bạn soạn thảo trang web mà
Phát hành: 09:58 27-02-2012   - bởi
Dung lượng: 11.46 MB
Cập nhật lúc: Chưa cập nhật
Yêu cầu: Mac OS X 10.1.5 or later
Tìm thêm: nvu 1.0, nvu, nvu for mac, soạn thảo trang web, editor web, biên tập web, edit web,


141 lượt tải về Miễn phí

BlueGriffon For Linux (64 bit)
BlueGriffon For Linux là một chương trình soạn thảo nội dung theo kiểu WYSIWYG cho World Wide Web, được xây dựng dựa trên nền tảng Layout Engine Gecko, đó là một
Phát hành: 09:57 27-02-2012   - bởi
Dung lượng: 27.25 MB
Cập nhật lúc: Chưa cập nhật
Yêu cầu: Ubuntu 10.10
Tìm thêm: bluegriffon 1.1.1, bluegriffon for linux, bluegriffon, công cụ soạn thảo, soạn thảo nội dung web, chỉnh sửa web, edit web, editor web,


106 lượt tải về Miễn phí

BlueGriffon For Linux (32 bit)
BlueGriffon For Linux là một chương trình soạn thảo nội dung theo kiểu WYSIWYG cho World Wide Web, được xây dựng dựa trên nền tảng Layout Engine Gecko, đó là một
Phát hành: 09:55 27-02-2012   - bởi
Dung lượng: 25.70 MB
Cập nhật lúc: Chưa cập nhật
Yêu cầu: Ubuntu 10.04
Tìm thêm: bluegriffon 1.1.1, bluegriffon for linux, bluegriffon, công cụ soạn thảo, soạn thảo nội dung web, chỉnh sửa web, edit web, editor web,


155 lượt tải về Miễn phí

BlueGriffon For Mac
BlueGriffon For Mac là một chương trình soạn thảo nội dung theo kiểu WYSIWYG cho World Wide Web, được xây dựng dựa trên nền tảng Layout Engine Gecko, đó là một giải
Phát hành: 09:52 27-02-2012   - bởi
Dung lượng: 30.28 MB
Cập nhật lúc: Chưa cập nhật
Yêu cầu: Mac OS X 10.6 or later
Tìm thêm: bluegriffon 1.1.1, bluegriffon for mac, bluegriffon, công cụ soạn thảo, soạn thảo nội dung web, chỉnh sửa web, edit web, editor web,


119 lượt tải về Miễn phí

BlueGriffon
BlueGriffon là một chương trình soạn thảo nội dung theo kiểu WYSIWYG cho World Wide Web, được xây dựng dựa trên nền tảng Layout Engine Gecko, đó là một giải pháp
Phát hành: 09:50 27-02-2012   - bởi
Dung lượng: 12.56 MB
Cập nhật lúc: Chưa cập nhật
Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Tìm thêm: bluegriffon 1.1.1, bluegriffon, công cụ soạn thảo, soạn thảo nội dung web, chỉnh sửa web, edit web, editor web,


163 lượt tải về Miễn phí

Nvu
Nvu là một phần mềm soạn thảo trang web theo kiểu đồ hoạ WYSIWYG (What-You-See-Is-What-You-Get), cho phép bạn soạn thảo trang web mà không đòi hỏi kiến thức về
Phát hành: 09:44 27-02-2012   - bởi
Dung lượng: 7.64 MB
Cập nhật lúc: Chưa cập nhật
Yêu cầu: Windows 2K/XP/Vista/7
Tìm thêm: nvu 1.0, nvu, soạn thảo trang web, editor web, biên tập web, edit web,


94 lượt tải về Miễn phí

HTMLPad 2011 - Trình soạn thảo HTML, CSS, JavaSript và XHTML
HTMLPad 2011 là một trình soạn thảo HTML, CSS, JavaSript và XHTML tất cả trong một, cho phép bạn có thể tạo và sửa các mã HTML, CSS, JavaScript, VBScript, PHP, ASP, SSI,
Phát hành: 09:42 27-02-2012   - bởi
Dung lượng: 5.77 MB
Cập nhật lúc: Chưa cập nhật
Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/7
Tìm thêm: htmlpad 2011 11.1.0.128, trình soạn thảo html, trình soạn thảo css, soạn thảo javasript, xhtml editor,


140 lượt tải về Dùng thử

Visual C++ 2010 Express - Bộ công cụ lập trình
Visual C++ 2010 Express là một phần của dòng sản phẩm Visual Studio 2010 Express với chức năng cung cấp bộ công cụ cho người sử dụng Windows để tạo ra các ứng
Phát hành: 09:39 27-02-2012   - bởi
Dung lượng: 3.17 MB
Cập nhật lúc: Chưa cập nhật
Yêu cầu: Windows XP/2003/Vista/7
Tìm thêm: visual c 2010 express, visual c 2008 express, visual c, visual c 2010, công cụ lập trình, programming tool, ngôn ngữ lập trình, programming language,


189 lượt tải về Miễn phí

Visual C# 2010 Express - Công cụ lập trình C#
Visual C# 2010 Express là phần mềm nằm trong dải sản phẩm Visual Studio 2010 Express với chức năng cung cấp bộ công cụ cho người sử dụng Windows để tạo ra các
Phát hành: 09:25 27-02-2012   - bởi
Dung lượng: 3.10 M
Cập nhật lúc: Chưa cập nhật
Yêu cầu: Windows XP/2003/Vista/7
Tìm thêm: isuvisual c 2010 express, visual c 2008 express, visual c, val c 2010, công cụ lập trình, programming tool,


140 lượt tải về Miễn phí

Visual Basic 2010 Express - Công cụ lập trình
Visual Basic 2010 Express là phần mềm nằm trong dải sản phẩm Visual Studio 2010 Express với chức năng cung cấp bộ công cụ cho người sử dụng Windows để tạo ra các
Phát hành: 09:21 27-02-2012   - bởi
Dung lượng: 3.11 MB
Cập nhật lúc: Chưa cập nhật
Yêu cầu: Windows XP/2003/Vista/7
Tìm thêm: visual basic 2010 express, visual basic 2008 express, visual basic, công cụ lập trình, programming tools,


167 lượt tải về Miễn phí

Display Num 
Trang 1 trong tổng số 3

Giải trí công nghệ

Các ngôi sao thành 'nạn nhân' của Photoshop quá đà

Các ngôi sao thành 'nạn nhân' của Photoshop quá đà

Hình ảnh quảng cáo mỹ phẩm của nữ diễn viên từng giành giải Oscar Rachel Weisz vừa bị cấm phát...

Chân dung các 'sao' về già qua kỹ xảo đồ họa

Chân dung các 'sao' về già qua kỹ xảo đồ họa

Chuyên gia nhiếp ảnh đã "phù phép" cho Angelina Jolie, David Beckham hay Christina Aguilera... già đi hàng chục tuổi. Siêu...

Điện thoại và tablet ngày trước và bây giờ

Điện thoại và tablet ngày trước và bây giờ

Hai bức ảnh vui mô tả các thay đổi đáng kể trong thiết kế của điện thoại và máy tính...

Steve Jobs 'nhái' với vầng hào quang quảng cáo tablet

Steve Jobs 'nhái' với vầng hào quang quảng cáo tablet

Dù nhà đồng sáng lập Apple đã qua đời, người ta vẫn tiếp tục bắt chước ông và lần này...

Thủ thuật máy tính

Firefox 10 chính thức lộ diện, tương thích đầy đủ add-on Firefox 10 chính thức lộ diện, tương thích đầy đủ add-on Firefox 10 là phiên bản chính thức đầu tiên được Mozilla trình làng trong năm
Đọc và tạo file PDF theo phong cách 3D độc đáo Đọc và tạo file PDF theo phong cách 3D độc đáo Với sự phổ biến của định dạng file PDF, việc một phần mềm để xem file PDF
Công cụ không thể bỏ qua dành cho ổ cứng Công cụ không thể bỏ qua dành cho ổ cứng Phân mảnh ổ cứng là tình trạng dữ liệu sau một thời gian dài sử dụng bị
Khóa màn hình Windows 7 theo phong cách Windows 8 Khóa màn hình Windows 7 theo phong cách Windows 8 Trong quá trình sử dụng máy tính, đôi khi bạn phải rời xa máy tính trong một